About

Leo Schepens’ paintings bring us into contact with a universal and eternal flow of images and stories. Using various materials he adds layer upon layer, thus creating a result which looks weathered and corroded, as if it has come to us from a distant past. Old layers shimmer through new ones, the colours rich and warm, and symbols are scattered over the canvas in a way that conveys a sense of understanding to the observer.

The basic make-up of the work often shows organic, worn out geometric shapes – mostly squares and circles – which combine into a central composition. These compositions, which resonate with the observer on an integral level, invite inner reflection and carry a sense of symbolic meaning. Mostly vertical in orientation, they are compositions which are firmly “rooted”.

Through their colour, texture and detail the paintings are often reminiscent of buildings, perhaps even temples, with us as viewers inside rather than opposite them. And at the same time, they resemble blueprints for the soul: the signs and symbols are aesthetic visual elements and enigmatic guidelines all at once.

The interplay of shapes and colours in Leo Schepens’ work raises questions about it’s meaning. But to Leo the exact meaning of the signs and symbols is usually less important. Rather he is looking for the magical and mystical impression which can be very different for each individual, but also appeals to a fundamental and universal source. This gives the work it’s archetypal character.

De schilderijen van Leo Schepens brengen ons in contact met een universele, eeuwige stroom aan beelden en verhalen. Met diverse materialen brengt hij laag over laag aan. Het resultaat oogt verweerd en aangetast alsof het tot ons komt uit een ver verleden. Oude lagen schemeren door, de kleuren zijn warm en rijk. Hij strooit symbolen en tekens uit over het werk op zo’n manier dat we voelen dat we ze begrijpen.

In de basis toont het werk vaak organische, afgesleten geometrische vormen – meest vierkanten en cirkels – die tezamen een centrale compositie vormen. Een compositie die vergelijking oproept met iconen die de aandacht van de beschouwer naar binnen trekt en zo een vermoeden oproept van betekenisvolle symboliek. Het zijn composities die stevig “staan”, vaak verticaal van opbouw.

Mede door zijn materiaalgebruik doen zijn composities vaak aan gebouwen denken. Een soort tempels, waar we ons als beschouwer eerder binnenin bevinden dan ertegenover. En tegelijk zijn het landkaarten voor de ziel: de tekens en symbolen zijn esthetische beeldelementen maar ook raadselachtige leidraad tegelijk.

Het samenspel van vormen en kleuren in het werk van Leo Schepens roept vragen op. Wat staat er, wat zou het betekenen? Het gaat hem niet zozeer om de letterlijke betekenis van de symbolen, meer zoekt hij naar de magische en mystieke uitstraling die voor elk mens wellicht wat anders is, maar ook een oerbron in ons aanspreekt die universeel is. Zo krijgt het werk een archetypisch karakter.