Materials

Leo Schepens starts his day by working in small format, using various materials on paper. These small works are his way of developing ideas, working on several works at once, directly, free and without preconceptions. Though these small pieces are works of art in themselves, sometimes they may lead to larger paintings.

Playing with materials and ideas
This is where the interplay of colors and materials starts and where ideas take form. Layer upon layer unfolds, a process of carving, scraping, rubbing off, splashing, spreading and stamping. Every time a layer of paint dries, the work invites a new response. Sand is applied or a thick layer of clay, or another hue of paint. This is how Leo creates the ravages of time which are so characteristic to his work.

Runic characters, symbols and handwriting
Ancient runic characters are juxtaposed with modern letters from recognisable alphabets. To the observer this raises questions such as: what is written here, what could it mean and what is the power behind these symbols? To Leo it is not the literal meaning of the characters which matters, but the universal power which a character evokes. Like a child which is just learning to write, treating each symbol with a sense of magic, not fully fathoming their exact meaning, Leo uses these characters intuitively and without premeditated intention.

Personal character
Leo often works in series consisting of several paintings, in which the relation between the various paintings is an important motif. The series always have an overarching theme, such as seasons, continents, signs of the zodiac and roman churches. Within a series, each individual work has its own unique character, thus creating a new interplay in the interaction between the overarching theme and the individual paintings.

Leo continues to deepen and refine each painting until he decides to apply his personal stamp. This logo is more than just his autograph. With this characteristic mark, he adds a last symbol which has its own role to play in the fascinating interplay of forms, colors and characters.

De werkdag van Leo Schepens begint met het maken van klein werk op papier. Deze werken zijn een manier voor hem om zijn ideeën te ontwikkelen. Hij werkt dan aan meerdere stukken tegelijk, met verschillende materialen, direct en heel vrij. Het zijn kunstwerken op zich. Soms ook is zo´n klein werk aanleiding tot een groter schilderij.

Spel met materialen en gedachten
Hier begint het spel van kleuren, materialen en gedachten. Laag over laag ontstaat een proces van uitkerven, schrapen, wegpoetsen, spatten, spatelen en stempelen. Telkens als een verflaag droog is vraagt het werk om een nieuwe reactie. Hij brengt zand aan of een dikke kleilaag. Of juist een andere tint verf. Met deze werkwijze creëert hij zelf de tand des tijds in zijn werk.

Runentekens, symbolen en kinderschrift
Oeroude runentekens staan naast herkenbare letters uit ons eigen alfabet. Het samenspel van tekens in het werk van Leo Schepens roept vragen op. Wat staat er? Wat zou het betekenen? Wat is de kracht van al deze symbolen in zijn werk? Het gaat hem niet zozeer om de letterlijke betekenis van de symbolen. De universele kracht die zijn tekens oproepen is het belangrijkst. Het is daarom niet nodig elk teken letterlijk te begrijpen. Net als kinderen die pas beginnen met schrijven, letters kopiëren, maar de exacte betekenis daarvan nog niet kunnen doorgronden. Voor hen hebben die letters iets magisch. Zo gebruikt Leo de symbolen, intuïtief en zonder vooraf bepaalde bedoeling.

Eigen karakter
Leo Schepens werkt vaak in series van meerdere werken, waarin de onderlinge relatie een belangrijk motief vormt. Thema´s zoals jaargetijden, continenten, sterrenbeelden, Romaanse kerken werkt hij uit tot samenhangende reeksen. Binnen de reeks heeft elk afzonderlijk werk een uniek karakter. Er ontstaat zo een nieuw spel in de wisselwerking tussen het thema en de afzonderlijke schilderijen.

De verdieping en vervolmaking van elk schilderwerk gaan door totdat hij besluit zijn stempel neer te zetten. Het logo is meer dan alleen zijn handtekening. Met dit karakteristieke teken voegt hij aan elk schilderij een laatste symbool toe dat zelf ook weer meespeelt in het fascinerende spel van vormen, kleuren en tekens.