Exhibitions

AGENDA FOR 2019
Studio to be visited on Thursday until Sunday on the following days:

May 30, May 31, June 1 and June 2 2019

August 29, August 30, August 31 and September 1 2019

November 14, November 15, November 16 and November 17 2019

(November 16 and November 17 2019 also the National NABK studio-route)

Studio is situated at De Korenaar 61 in Oirschot (5688 RX).

AGENDA VOOR 2019
Open Atelier op donderdag t/m zondag op de volgende dagen:

30 mei (Hemelvaartsdag), 31 mei, 1 juni en 2 juni 2019

29 augustus, 30 augustus, 31 augustus en 1 september 2019

14 november, 15 november, 16 november en 17 november 2019

(16 november en 17 november 2019 zijn tevens de landelijke NABK open atelierdagen)

Atelier is aan De Korenaar 61 in Oirschot (5688 RX).